remsa1hemsida.png

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Vår inställning till sekretess på nätet:

Kundkrets Media arbetar för att skydda din sekretess på nätet. Vår ambition är att du ska känna dig säker och lita på hur vi handskas med dina uppgifter. Den information som samlas in om dig ska alltid minimeras till att endast innefatta de absolut mest nödvändiga uppgifter som behövs, till exempel i samband med registrerad kund. Kundkrets Media satsar på att utveckla personliga och anpassade tjänster för sina registrerade kunder och behöver för detta syfte ofta viss information från användaren för att identifiera personen och garantera att rätt information når rätt användare. Grunden i allt vårt handhavande av personliga uppgifter är att dessa endast ska användas internt inom Kundkrets Media och för att kunna erbjuda utveckla våra tjänster.

Kundkrets Media följer Dataskyddsförordningen (GDPR), så nyttjas dina rättigheter.

Den information som registreras om dig på Kundkrets Media:

Som icke-registrerad loggas endast normala webbserver-uppgifter, såsom vilken server besökaren kommer ifrån. Denna information används för statistik. Uppgifterna används bland annat att fastslå antalet besökare eller för att föra statistik över vilka sidor som är av störst intresse. Detta för att kunna erbjuda en bättre service för våra kunder.

Vissa tjänster, är också skapade så att viss information lagras lokalt på användarens dator (genom cookies) för att underlätta hanteringen av tjänsten. Ingen annan information än den besökaren frivilligt lämnar skickas dock till Kundkrets Media.

Vi strävar efter att vårpersonuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet 

  • Ändamålsbegränsning

  • Uppgiftsminimering

  • Korrekthet

  • Lagringsminimering

  • Integritet och konfidentialitet

Hur Kundkrets Media använder cookies:

Kundkrets Media använder så kallad cookie-teknik på många av våra sidor. När en registrerad kund loggar in på Kundkrets Media genom att uppge sin E-post och lösenord sparas en cookie (en liten textfil) på besökarens dator. I denna fil lagras information om registrerad kundens identitet och andra uppgifter om hur registrerad kunden valt att anpassa Kundkrets Medias sidor. När registrerad kund sedan besöker Kundkrets Medias olika sidor hämtas information från cookien för att fastslå vilken information som ska visas. Cookies används alltså för att ge våra besökare bättre och mer personligt anpassbara sidor och tjänster. Ingen annan användare eller Internetsajt kan komma åt uppgifterna i den cookie som lagras på din dator om du är säkert inloggad.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att cookies används på detta sätt.

Hur och av vem används informationen:

De uppgifter som lagras om registrerade kunder och besökare används endast för internt bruk och kommer inte att säljas eller vidarebefordras till andra företag eller personer. Uppgifterna kan dock användas för att ta fram statistiskt underlag, demografi m.m, men dessa uppgifter går ej att koppla till enstaka individer och användare. Detta statistiska underlag kan sedan användas för att informera eventuella framtida annonsörer och övriga samarbetspartners. OBS! Ingen personlig information delas med tredje part!

Som registrerad kund kan uppgifter du lämnar om din mejladress komma att användas för att skicka epost till dig som rör Kundkrets Medias verksamhet. Däremot kommer aldrig dessa adresser att säljas eller överföras från Kundkrets Media till annat företag, organisation eller person annat än om företaget byter ägare. Kundkrets Media kommer heller inte skicka brev till dig som rör annat än Kundkrets Media och dess tjänster, på annat sätt än att registrerad kund har godkänt och efterfrågat informationen. Kundkrets Media ägnar sig inte åt SPAM eller onödiga massutskick av E-post.

Kundkrets Media lämnar heller aldrig ut ditt lösenord till någon annan än dig själv, och vid kontakt via telefon eller epost måste du lämna kompletterande uppgifter (om exempelvis födelsedatum och hemort, för kontroll mot de uppgifter du lämnade vid registreringen).

Hur länge sparas informationen:

Personuppgifter sparas så länge som krävs för att genomföra vald uppgift av kunden, som exempelvis beställning och leverans av tjänst, fortsatt inloggning och beställningshistorik för kundens räkning, eller för att hantera förfrågningar. Personuppgifter tas bort på begäran av kunden, efter färdigställd transaktion, då kunden ytterst ansvarar över sin registrering på Kundkrets Media. Personuppgifter kan komma att raderas vid byte av teknikplattform om detta är ett tekniskt krav, och kunder meddelas då på passande sätt om detta, och de kan då behöva fylla i sina uppgifter på nytt.

Facebook Tracking pixel:

Kundkrets Media kan komma att använda sig av Googles spårpixel för att att spåra kampanjer och ge möjlighet att förbättra upplevelsen på webbplatsen och att nå ut med rätt erbjudanden. Ingen personlig information sparas.

Google Analytics:

Kundkrets Media kan komma att använda sig av Googles analysverktyg för att spåra kampanjer och kunna ge en bättre upplevelse på webbplatsen, genom att se vilka produkter är populära. Ingen personlig information sparas.

Incidenthantering:

Om det skulle ske en incident rörande personuppgifter som kan ha kommits över av tredje part, behandlar vi dessa utan dröjesmål, och meddelar alla berörda kunder om vidtagna åtgärder med anledning av incidenten.

Vad kan du som besökare göra för att skydda dig?

Om du vill vara säker på att ingen otillbörig person kommer åt den information du lämnar på Kundkrets Media ska du se till att aldrig lämna ut ditt lösenord. Kundkrets Media ber dig aldrig om ditt lösenord via email, snabbmeddelanden eller telefon, och du bör aldrig ge det till någon som uppger sig verka på Kundlrets Medias vägnar.

Om du är inloggad på Kundkretsmedia.se kommer alla användare av din dator åt din information. Se därför alltid till att logga ut efter att du har surfat färdigt. Alternativ för att logga ut finns alltid högst upp på sidan. Om du är orolig för att andra använder din dator, eller om du använder dig av en dator på offentliga platser (såsom bibliotek, Internetcafé eller skola), se dessutom till att inte välja automatisk inloggning. Detta innebär att Kundkrets Media känner igen dig när du besöker sidan utan att du först behöver uppge användarnamn och lösenord.

Är det något du undrar över så kontakta Kundkrets Media på något av följande sätt:

Kontaktformulär

Telefon: +46 79 - 335 50 28
Mejladress:  kontakt@kundkretsmedia.se